Regulamin

www.kwateryboszkowo.pl
Boszkowo Letnisko, ul. Turystyczna 2
Tel: 608306453, 600569720

                    REGULAMIN BOSZKOWIANKI

SZANOWNI PAŃSTWO!
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym obiekcie zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

 1. Pokoje , apartamenty czy też domki wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji wybranego lokalu mieszkalnego. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Goście zobowiązani są dokonać wszelkich formalności niezwłocznie po przyjeździe. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę i obowiązuje każdego gościa, który przebywa w obiekcie w celu turystycznym, dłużej niż jedna doba, a wysokość jej reguluje Uchwała Rady Gminy Włoszakowice ustalana corocznie. Zwolnienie z opłaty miejscowej dotyczy osób przebywających długoterminowo wyłącznie w celach mieszkalnych lub służbowych.
 4. W każdym przypadku w momencie zawarcia Umowy Najmu lokalu mieszkalnego, celem zabezpieczenia , od Gościa pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500zł ( słownie: pięćset złotych) za jeden lokal mieszkalny.
 5. Zakwaterowanie Gościa następuje po okazaniu przez niego dowodu tożsamości ze zdjęciem, w celu potwierdzenia jego tożsamości . Gość, który odmówi okazania dokumentu tożsamości, musi liczyć się z tym, iż nie dojdzie do zawarcia umowy o wynajem lokalu mieszkalnego między nim a właścicielem obiektu bez możliwości zwrotu zadatku.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w Umowie Najmu Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 10.00 ,co najmniej dzień przed upływem terminu najmu, a wówczas uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości posiadanych wolnych miejsc.
 7. Zatrzymanie lokalu mieszkalnego i nie opuszczenie we wskazanej godzinie w dniu wykwaterowania wiąże się z naliczeniem opłat dodatkowych.
 8. Gość nie może przekazywać wynajmowanego lokalu innym osobom, także w czasie wynajmu.
 9. Osoby odwiedzające mogą przebywać w obiektach w godzinach od 10.00 do 22.00.
 10. Goście lokali mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/ uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę. W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 11. Gość jest zobowiązany do powiadomienia Właściciela obiektu o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 12. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do lokalu mieszkalnego z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 200zł.
 13. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, oraz za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. W obiektach noclegowych obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00., w tym czasie osoby korzystające z Usług Wynajmu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w wynajmowanych lokalach mieszkalnych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz sprzętu komputerowego.
 16. Akceptujemy zwierzęta, więc Goście obiektów noclegowych Boszkowianki, mogą przebywać ze swoimi pupilami, za które ponoszą pełną odpowiedzialność podczas pobytu. Obowiązuje opłata dobowa w wysokości 10zł za zwierzę.
 17. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiektów Boszkowianka , Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektów Boszkowianki.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w lokalu mieszkalnym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane , na jego wyraźną prośbę, całkowity koszt oraz na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Boszkowianka nie przechowuje pozostawionych przedmiotów tylko przekazuje je na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub też utylizuje.
 19. Na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA, poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 20. Na terenie całego obiektu obowiązuje segregacja odpadów komunalnych, gdzie Gość i jego odwiedzający korzystają wyłącznie z pojemników na odpady usytuowanych w wyznaczonych do tego miejscach z całkowitym nakazem przestrzegania segregacji pod rygorem pobrania dodatkowych opłat przez Właściciela.
 21. Gość dba o czystość i porządek w wynajmowanym lokalu mieszkalnym, w którym podczas pobytu samodzielnie sprząta , a w momencie opuszczenia obiektu pozostawia go w stanie niepogorszonym i utrzymanym w należytej czystości. W przypadku nie dostosowania się Gościa do pkt.21; pobrana zostanie opłata w wysokości 100zł od jednego lokalu mieszkalnego na poczet sprzątania .
 22. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
 23. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości i przestrzegamy ochrony danych osobowych.
 24. Kołdry, koce, poduszki, narzuty, są wyposażeniem lokali mieszkalnych i nie są przeznaczone na plażę.
 25. Wymiana pościeli przysługuje po 7 dniach pobytu przy pobytach powyżej 10 dni. Ręczniki wypożyczane za kaucją 20zł sztuka na życzenie klienta.
 26. Po upływie terminu Wynajmu, zgodnie z Umową, Gość jest zobowiązany do zdania lokalu mieszkalnego wraz z kluczami w obecności Właściciela lub Pracownika obiektu Boszkowianka.

Korzystanie z usług noclegowych obiektów Boszkowianki stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

www.kwateryboszkowo.pl
Boszkowo Letnisko, ul. Turystyczna 2